Veiligheid

Buiten handhaving en hulpverlening ziet de PvdA ook het belang in van burgerparticipatie met betrekking tot het onderwerp veiligheid.

Uit ons verkiezingsprogramma 2018-2022:

Veiligheid

Woninginbraken, verkeersveiligheid en de snelle aanpak van kleine ergernissen, dat was de top drie van de prioriteiten van het Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 van de gemeente Midden-Delfland. Ook het waarnemen van tendensen, zoals de instroom van nieuwe bewoners en het zo lang mogelijk thuis wonen van ouderen en andere minder-zelfredzamen, was hierin een issue.

Buiten handhaving en hulpverlening ziet de PvdA ook het belang in van burgerparticipatie met betrekking tot het onderwerp veiligheid. Buurtpreventie, belcirkels en WhatsApp-groepen hebben niet alleen een preventieve werking, maar leveren ook een groter gevoel van veiligheid op. Extra aandacht is nodig om ook ouderen te betrekken bij bijvoorbeeld een WhatsApp-groep, zodat mensen zonder smartphone niet worden buitengesloten.

Samenwerking met de politie is van groot belang bij het voorkomen van misdrijven. Ook hier geldt dat preventieve maatregelen veel problemen kunnen voorkomen. Samenwerking tussen partners kan leiden tot mooie initiatieven.  Er zijn bij buurgemeenten voorbeelden van leerlingen van een technische opleiding die, onder begeleiding, kierstandhouders komen bevestigen bij ouderen. De PvdA vindt dat in Midden-Delfland nieuwe bewoners, zoals de statushouders, hierin ook betrokken worden. Technische kennis is er genoeg aanwezig, evenals de wil om iets te kunnen betekenen voor de omgeving. Uitgangspunt blijft dat de gemeente de regie houdt, maar het samenwerken met partners is van wezenlijk belang.

Corine Steenks

Corine Steenks

Corine Steenks was commissielid voor PvdA Midden-Delfland en ondersteunt nu de factie vanuit de achtergrond. Ze woont met haar partner in Schipluiden. Corine is ervaringsdeskundige op het terrein van veiligheid, zorg en wonen.

Meer over Corine Steenks