Verkeerskussens in de Dijkshoornseweg. Voldoende?

Door Ellen Snethlage op 25 juli 2020

Bij de begrotingsbehandelingen van 2016, 2017 en 2019 heeft de PvdA Midden-Delfland aandacht gevraagd voor de veiligheid op de Dijkshoornseweg in Den Hoorn. Deze winkelstraat is een paar jaar geleden opgeknapt tot een woonerf (snelheidsbeperking: 15 km per uur). De bedoeling was dat ander verkeer dan voetgangers hier te gast zou zijn en dus rustig zou rijden. In de praktijk blijkt dit tegen te vallen. Er wordt gevaarlijk hard gereden.

Naar aanleiding van een motie van de PvdA op 27 november 2017, is de wethouder op 29 januari 2018 in gesprek gegaan met de bewoners en winkeliers. De verschillende opties zijn door de ambtenaar en wethouder duidelijk uitgelegd en besproken. Vooral het ophangen van een “elektronische snelheidsmeter”, u weet wel zo’n matrixbord met smiley als u niet te hard rijdt, werd door een groot deel van de mensen als positief beoordeeld. Ook ribbels (plakdrempels) werden door een deel van de aanwezigen gezien als goede optie.

De suggestie om het bord waar de maximumsnelheid op staat iets verder van de bocht op te hangen, zodat deze beter zichtbaar is voor automobilisten die de straat indraaien, is vrij snel na deze bijeenkomst uitgevoerd.

Verkeerskussen in de Dijkshoornseweg

Uiteindelijk is gekozen voor twee vierkante drempels in de straat. Intussen zijn die met enige vertraging aangelegd. Deze verkeerskussens zijn niet op de weg maar in de weg aangelegd. Het is mogelijk dat dit daardoor meer overlast door trillingen voor de bewoners en ondernemers zal geven dan de door ons voorgestelde plakdrempels.

Tot verbazing van de PvdA is de eerste drempel bijna halverwege in de straat aangelegd en de tweede op twee derde. Dit betekent dat in het eerste stuk nog steeds te hard gereden kan worden. Het is de PvdA verder opgevallen dat de wielbasis van veel auto’s zo is dat ze met enige oefening gewoon met dezelfde snelheid door kunnen rijden.

Zoals u begrijpt is de PvdA positief over het eindelijk aanleggen van de drempels maar sceptisch over de uitvoering. Het college heeft toegezegd te monitoren wat het effect van de drempels is en ook de overlast van de trillingen te gaan meten. De evaluatie zien we met belangstelling tegemoet.

Ellen Snethlage

Ellen Snethlage

Ellen Snethlage is de fractievoorzitter van PvdA Midden-Delfland. Zij woont met haar gezin in Den Hoorn. Met haar analytische kracht, verbindend vermogen, goede contacten met inwoners en haar humor draagt Ellen bij aan een sterke PvdA-fractie.

Meer over Ellen Snethlage