Wonen

De huidige woningvoorraad kan aangepast en vernieuwd worden, waarbij gestreefd wordt naar het maximaliseren van het aantal betaalbare woningen.

Uit ons verkiezingsprogramma 2018-2022:

WonenBetaalbare woningen

In Midden-Delfland is een tekort aan betaalbare woonruimte. Dit is vooral een probleem voor jongeren, ouderen, starters en statushouders. Het bouwen buiten de dorpsgrenzen is ongewenst, evenals het vervangen van openbare ruimte door woningen. De huidige woningvoorraad kan echter wel aangepast en vernieuwd worden, waarbij gestreefd wordt naar het maximaliseren van het aantal betaalbare woningen.

Door goede doorstroommogelijkheden, bijvoorbeeld naar appartementen in de nabijheid van zorginstellingen, komt bestaande woonruimte weer beschikbaar voor jonge gezinnen. Het plaatsten van tijdelijke woningen, zoals de containers voor de statushouders in Den Hoorn, wijst de PvdA af op basis van kwaliteit en woongenot.

Johan Meijdam

Johan Meijdam

Johan Meijdam is commissielid voor PvdA Midden-Delfland. Hij woont met zijn gezin in Den Hoorn. Johan was al lang op lokaal en provinciaal niveau actief voor de PvdA. Sinds 2017 ondersteunt hij de fractie als commissielid in Midden-Delfland.

Meer over Johan Meijdam