Vrijwilligers

Vrijwilligers leveren een grote bijdrage aan de vitaliteit van de dorpen. De PvdA wil inwoners nadrukkelijker betrekken bij de lokale mogelijkheden en kansen,

Uit ons verkiezingsprogramma 2018-2022:

Vrijwilligers

Vrijwilligers leveren een grote bijdrage aan de vitaliteit van de dorpen. Midden-Delfland is een gemeente waar men zich betrokken voelt en zich voor wil inzetten, op cultureel, sociaal of sportief gebied, of ook in de vorm van bijvoorbeeld vrijwillige brandweer, politiek of buurtpreventie.

De PvdA wil inwoners nadrukkelijker betrekken bij de lokale mogelijkheden en kansen: “van buiten naar binnen”. Inwoners kennen hun eigen woonomgeving als geen ander. Dat betekent dat er goede initiatieven ontstaan die binnen de ambtelijke organisatie een goede bodem moeten vinden. Dit betekent ook dat mensen die zich willen inzetten niet maandenlang aan het lijntje gehouden worden. Goed en duidelijk communiceren is van groot belang, ten einde betrokkenen niet te frustreren.

Ellen Snethlage

Ellen Snethlage

Ellen Snethlage is de fractievoorzitter van PvdA Midden-Delfland. Zij woont met haar gezin in Den Hoorn. Met haar analytische kracht, verbindend vermogen, goede contacten met inwoners en haar humor draagt Ellen bij aan een sterke PvdA-fractie.

Meer over Ellen Snethlage