Bestuur

De gemeentelijke organisatie moet haar taken goed kunnen uitvoeren, zoals van een dienstverlenende organisatie door de burgers verwacht mag worden.

Uit ons verkiezingsprogramma 2018-2022:

BestuurBestuur

De gemeentelijke organisatie moet haar taken goed kunnen uitvoeren, zoals van een dienstverlenende organisatie door de burgers verwacht mag worden. Hiertoe moeten de gemeentelijke diensten goed toegankelijk te zijn en zichtbaar voor onze inwoners, bijvoorbeeld door “van buiten naar binnen” te werken aan specifieke opdrachten in de kernen.

Het mag dan ook duidelijk zijn dat hiervoor voldoende betrokken personeel noodzakelijk is. Daarom is de PvdA van mening dat de gemeentelijke ambtenaren de ruimte moeten krijgen om hun taken op hoog, professioneel niveau te kunnen blijven uitvoeren. De PvdA is voorts van mening dat externe inhuur van personeel alleen dient te worden ingezet indien er echt sprake is van een kortlopend project.

Daarnaast is de gemeentelijke organisatie beheerder van veel persoonlijke informatie. De PvdA is van mening dat deze beter beveiligd moet worden dan het wettelijke minimum en dat er niet meer informatie verzameld moet worden dan noodzakelijk.

Ellen Snethlage

Ellen Snethlage

Ellen Snethlage is de fractievoorzitter van PvdA Midden-Delfland. Zij woont met haar gezin in Den Hoorn. Met haar analytische kracht, verbindend vermogen, goede contacten met inwoners en haar humor draagt Ellen bij aan een sterke PvdA-fractie.

Meer over Ellen Snethlage