Werkloosheid

Als mensen te lang geen betaalde baan hebben, neemt de kans sterk af dat ze ooit actief kunnen worden. 

Uit ons verkiezingsprogramma 2018-2022:

Werkloosheid

Gemeenten hebben een rol in het begeleiden van werklozen. Als mensen te lang geen betaalde baan hebben, neemt de kans sterk af dat ze ooit actief kunnen worden.  De PvdA vindt het daarom belangrijk dat jonge werklozen intensief begeleid worden, zodat daarmee vele jaren werkloosheid voorkomen kunnen worden. Met name werklozen zonder startkwalificatie dienen niet “opgegeven” te worden. De PvdA is van mening dat, wanneer in onze gemeente zelf mogelijk is om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt betekenisvol werk te bieden, dat dan zeker moet gebeuren. Goed voorbeeld doet goed volgen!

Een bijzondere categorie vermijdbaar-werklozen zijn de statushouders in onze gemeente. Ook statushouders met een vakopleiding die al voldoende Nederlands spreken krijgen momenteel te horen dat ze nog niet mogen werken, wat feitelijk onjuist is. De PvdA vindt het noodzakelijk dat zij met de grootste urgentie naar de arbeidsmarkt begeleid worden. De taal leert men immers het beste in omgang met anderen.

Ellen Snethlage

Ellen Snethlage

Ellen Snethlage is de fractievoorzitter van PvdA Midden-Delfland. Zij woont met haar gezin in Den Hoorn. Met haar analytische kracht, verbindend vermogen, goede contacten met inwoners en haar humor draagt Ellen bij aan een sterke PvdA-fractie.

Meer over Ellen Snethlage