Zorg

PvdA Midden-Delfland vindt maatwerk in de zorg noodzakelijk. Mantelzorger zijn is geen keuze. Mantelzorgers moeten daarom door de gemeente goed ondersteund worden.

Uit ons verkiezingsprogramma 2018-2022 over zorg:

Maatwerk binnen het sociaal domein

Binnen het sociaal domein is het noodzakelijk om naast de reguliere manieren van zorgverlening een vangnet te hebben. De PvdA wil ervoor zorgen dat daar waar het toepassen van regels niet mogelijk is, deze opzij gezet worden om maatwerk te leveren. Zo nodig wordt daar extra budget voor vrijgemaakt.

Goede zorg

Ook uit ons verkiezingsprogramma 2018-2022, ook over zorg:

Mantelzorg

Het worden van mantelzorger is geen keuze, maar een direct gevolg van intensieve zorg voor dierbaren in de naaste omgeving. De PvdA is derhalve van mening dat de gemeente mantelzorgers moet ondersteunen, bijvoorbeeld om een weg te vinden in een wirwar van regels. Mantelzorg is in vele gevallen fysiek en mentaal zwaar. Er moet aandacht besteed worden aan de persoonlijke posities van mantelzorgers, zoals via tijdelijk vervangende zorg. Mantelzorg kan erg eenzaam werk zijn. Er worden door de SWMD regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waarbij mantelzorgers met elkaar in contact kunnen komen. De PvdA wil deze bijeenkomsten continueren, versterken en vernieuwen indien dit noodzakelijk is.

Corine Steenks

Corine Steenks

Corine Steenks was commissielid voor PvdA Midden-Delfland en ondersteunt nu de factie vanuit de achtergrond. Ze woont met haar partner in Schipluiden. Corine is ervaringsdeskundige op het terrein van veiligheid, zorg en wonen.

Meer over Corine Steenks