Vitale Dorpen

Om de dorpen leefbaar te houden zal er, buiten de bestaande woningvoorraad, geinvesteerd moeten worden in voorzieningen en initiatieven vanuit de inwoners.

Uit ons verkiezingsprogramma 2018-2022, over vitale dorpen:

Vitale kernen

De PvdA is van mening dat als we onze doelstellingen voor vitale kernen willen bereiken we daar de komende jaren vol op moeten inzetten. Dat betekent dat de PvdA in de kernen de discussie met onze inwoners zal aangaan over de vraag wat anders moet, wat moet blijven en wat versterkt moet worden.

Om een vitale gemeente te zijn, zijn de kernen van Midden-Delfland van het grootste belang. Willen we de dorpen van Midden-Delfland leefbaar houden zullen we, buiten het aanpassen van de bestaande woningvoorraad, meer moeten investeren in voorzieningen en initiatieven vanuit de inwoners.

De PvdA denkt hierbij aan vernieuwde gebouwen of functies die bijdragen aan de vitaliteit van de dorpen. Naast het Maeslanthuis in Maasland, denken we bijvoorbeeld ook aan het aanpassen van het zalencentrum annex sporthal de Hoornbloem in Den Hoorn. Ons doel is om deze locaties te ontwikkelen tot middelpunt voor vitaliteit. Voor de PvdA is hierbij niet “de continuïteit en laagste prijs voor de gemeente” van belang bij de exploitatie en pacht van deze locaties, maar “hoe krijgen we deze locatie weer dynamisch en levend, met toegevoegde waarde voor alle inwoners en het dorp.

In elk dorp zal een web moeten ontstaan zodat onze kernen bruisend van het leven blijven of worden. Voor een levend dorp is veel meer nodig dan alleen stenen en gebouwen; het is ook de manier waarop we met elkaar omgaan. De aandacht van de PvdA is gericht op de sociale samenhang en betrokkenheid in onze kernen. Daartoe zal de PvdA het ontmoeten en de betrokkenheid stimuleren tussen inwoners onderling en andere lokale belanghebbenden, zoals ondernemers en de woningbouwvereniging. Het onmogelijke mogelijk maken, met draagvlak van de inwoners.

 

Johan Meijdam

Johan Meijdam

Johan Meijdam is commissielid voor PvdA Midden-Delfland. Hij woont met zijn gezin in Den Hoorn. Johan was al lang op lokaal en provinciaal niveau actief voor de PvdA. Sinds 2017 ondersteunt hij de fractie als commissielid in Midden-Delfland.

Meer over Johan Meijdam