Toegankelijkheid

Voetpaden moeten veilig zijn, gescheiden van het overige verkeer en goed toegankelijk. Alle gebouwen met een openbare functie moeten toegankelijk worden voor alle burgers.

Uit ons verkiezingsprogramma 2018-2022:

Toegankelijkheid

In het kader van de participatiewet, waarin het credo luidt “iedereen doet mee”, meent de PvdA dat toegankelijkheid een belangrijk aspect is. Dit betekent dat voetpaden veilig moeten zijn, gescheiden van het overige verkeer en goed toegankelijk, ook voor mensen met een lichamelijke beperking, kinderwagens, rolstoelen en rollators. Waar mogelijk worden obstakels vermeden, zoals drempels, trappen, reclameborden, fietsnietjes en parkeerplaatsen.

Alle gebouwen met een openbare functie moeten toegankelijk worden voor alle burgers. Ook bij nieuwbouw in de private sector kan aandacht voor toegankelijkheid meegegeven worden als advies. Vaak kan door kleine aanpassingen een pand toegankelijk gemaakt worden, denk aan bijvoorbeeld horeca, B&B en winkels.

Corine Steenks

Corine Steenks

Corine Steenks was commissielid voor PvdA Midden-Delfland en ondersteunt nu de factie vanuit de achtergrond. Ze woont met haar partner in Schipluiden. Corine is ervaringsdeskundige op het terrein van veiligheid, zorg en wonen.

Meer over Corine Steenks