Schulden

Schulden kunnen een bron van uitzichtloosheid zijn. De PvdA is van mening dat de gemeente er alles aan moet doen om te voorkomen dat mensen in deze uitzichtloze situatie komen.

Uit ons verkiezingsprogramma 2018-2022:

Schulden

Naast werkloosheid, kunnen schulden ook een bron van uitzichtloosheid zijn. De PvdA is van mening dat de gemeente er alles aan moet doen om te voorkomen dat mensen in deze uitzichtloze situatie komen. Het onnodig vergroten van schulden (het opleggen van boetes), dient tegengegaan te worden, door onder andere goede samenwerking met andere partijen. Met name het voorkomen van uithuisplaatsing, zeker als daar kinderen bij betrokken zijn, vindt de PvdA van groot belang.

Mensen met schulden dienen intensief begeleid te worden om uit deze situatie te komen. De gemeente kan mogelijke problemen signaleren op basis van gegevens die ze zelf al heeft. Omliggende gemeenten met een grote schuldenproblematiek hebben effectieve methoden ontwikkeld om inwoners met grote schulden te helpen. Er is niets mis met het overnemen van goede idee├źn.

Corine Steenks

Corine Steenks

Corine Steenks was commissielid voor PvdA Midden-Delfland en ondersteunt nu de factie vanuit de achtergrond. Ze woont met haar partner in Schipluiden. Corine is ervaringsdeskundige op het terrein van veiligheid, zorg en wonen.

Meer over Corine Steenks