Parkeren

Ruimte binnen de kernen is schaars. Daardoor is er een parkeerprobleem voor auto’s.

Uit ons verkiezingsprogramma 2018-2022:

Parkeren

Ruimte binnen de kernen is schaars. Daardoor is er een parkeerprobleem voor auto’s. Kijken we naar de parkeerbehoeften van de bezoekers van winkels, dan moeten plaatsen gereserveerd worden voor tijdsgebonden parkeren. Dit is echter onvoldoende.

Als er op bedrijventerreinen aan de rand van de dorpen de mogelijkheid toe is, kan daar extra parkeergelegenheid komen voor auto’s. Niet alle auto’s hoeven tenslotte voor het huis geparkeerd te worden. Deze parkeerplaatsen moeten veilig en goed bereikbaar zijn door het toevoegen van fietsenstalling, toezicht en bij voorkeur ook een bushalte en een koffiehuis.

Ellen Snethlage

Ellen Snethlage

Ellen Snethlage is de fractievoorzitter van PvdA Midden-Delfland. Zij woont met haar gezin in Den Hoorn. Met haar analytische kracht, verbindend vermogen, goede contacten met inwoners en haar humor draagt Ellen bij aan een sterke PvdA-fractie.

Meer over Ellen Snethlage