Openbaar vervoer

Elke inwoner van Midden-Delfland moet toegang hebben tot bereikbaar, hoogwaardig openbaar vervoer, ook mensen die minder goed ter been zijn.

Uit ons verkiezingsprogramma 2018-2022:

Openbaar vervoer

Onze drie kernen zijn verbonden door een buslijn. Daarnaast doet een beperkt aantal bussen Maasland of Den Hoorn aan. De PvdA vindt het belangrijk dat het openbaar vervoer ook toegankelijk is voor mensen die minder goed ter been zijn. Hier zijn nog grote stappen in te maken.

Dorpsbusjes en vervoer op afroep kunnen een oplossing bieden om te komen tot een fijnmaziger dorpsvervoer, waardoor elke inwoner van Midden-Delfland toegang heeft tot bereikbaar, hoogwaardig openbaar vervoer. Dit kan in overleg met de ons omringende gemeenten.

Ellen Snethlage

Ellen Snethlage

Ellen Snethlage is de fractievoorzitter van PvdA Midden-Delfland. Zij woont met haar gezin in Den Hoorn. Met haar analytische kracht, verbindend vermogen, goede contacten met inwoners en haar humor draagt Ellen bij aan een sterke PvdA-fractie.

Meer over Ellen Snethlage