Ontmoeten, groen en spelen

De PvdA streeft naar meer zichtbare ruimte om te spelen en elkaar te ontmoeten.

Uit ons verkiezingsprogramma 2018-2022:

Ontmoeten, groen en spelen

De PvdA vindt het tijd om het groenbeleidsplan per kern opnieuw te evalueren, in samenwerking met de bewoners. Dit betreft niet alleen bomen, struiken en perken, maar ook trapvelden en andere speelplaatsen. De PvdA streeft naar meer zichtbare ruimte om te spelen en elkaar te ontmoeten. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen, via sport, cultuur of andere activiteiten. Niet alleen in de buitenlucht, maar ook binnen zoals in het Maeslanthuis, de Dorpshoeve, het Notenschip, de Hoornbloem, scholen en de lokale winkels en horeca.

Ellen Snethlage

Ellen Snethlage

Ellen Snethlage is de fractievoorzitter van PvdA Midden-Delfland. Zij woont met haar gezin in Den Hoorn. Met haar analytische kracht, verbindend vermogen, goede contacten met inwoners en haar humor draagt Ellen bij aan een sterke PvdA-fractie.

Meer over Ellen Snethlage