Klimaat

Binnen het bebouwde gebied wordt het steeds lastiger om grotere hoeveelheden water snel af te voeren.

Uit ons verkiezingsprogramma 2018-2022 over klimaatadaptatie, specifiek over de afvoer van hemelwater, omdat het klimaat steeds natter wordt en onze dorpen steeds meer verhard:

Hemelwater

Momenteel ziet de PvdA steeds meer bestrating en betegeling in de kernen. Het gevolg is dat het binnen het bebouwde gebied steeds lastiger wordt om grotere hoeveelheden water snel af te voeren. Voor een deel kan dit door maken van afspraken met bewoners en woningcorporaties om voldoende maatregelen te nemen om hemelwater af te voeren, zoals het niet volledig betegelen van tuinen. Daarnaast is de PvdA van mening dat de gemeente zelf ook moet bijdragen. Dit kan volgens de PvdA door de omgeving te veraangenamen via bijvoorbeeld openbaar groen, groene parkeerplaatsen en bij herbestrating voorzieningen te treffen voor betere afvoer en waterberging. Zo mogelijk wordt bij nieuwbouw een gescheiden rioolsysteem aangelegd.

Johan Meijdam

Johan Meijdam

Johan Meijdam is commissielid voor PvdA Midden-Delfland. Hij woont met zijn gezin in Den Hoorn. Johan was al lang op lokaal en provinciaal niveau actief voor de PvdA. Sinds 2017 ondersteunt hij de fractie als commissielid in Midden-Delfland.

Meer over Johan Meijdam