Communicatie

Inwoners moeten goed op de hoogte zijn van rechten en plichten. Informatie moet goed vindbaar zijn en processen dienen duidelijk en transparant te zijn.

Uit ons verkiezingsprogramma 2018-2022:

Gemeentelijke communicatie

Communicatie

De inwoners dienen goed op de hoogte te zijn van hun rechten en plichten. In het bijzonder bij het aanvragen van een uitkering of (armoede)voorziening, moet helder zijn aan welke criteria men moet voldoen. Informatie moet goed vindbaar zijn op de website van de gemeente en processen dienen duidelijk en transparant te zijn: van aanvraag tot beschikking. De PvdA zal daarop, zoals ook afgelopen jaren, alert blijven en regelmatig controleren of dit ook daadwerkelijk goed geregeld is.

Verder vindt de PvdA het wenselijk dat bij enquêtes en burgerparticipatie vooraf duidelijk wordt aangegeven wat de kaders zijn, met vermelding van “algemeen belang”. Immers, het algemeen belang zal in de uitvoering meestal vóór het persoonlijk belang gaat. Dit zou teleurstellingen kunnen voorkomen, evenals conclusies zoals “het stond toch al vast” of “men doet niets met wat ik wil”.

Johan Meijdam

Johan Meijdam

Johan Meijdam is commissielid voor PvdA Midden-Delfland. Hij woont met zijn gezin in Den Hoorn. Johan was al lang op lokaal en provinciaal niveau actief voor de PvdA. Sinds 2017 ondersteunt hij de fractie als commissielid in Midden-Delfland.

Meer over Johan Meijdam