Cittaslow

Cittaslow gaat veel verder dan lokale producten, het beschermen van het landschap en het koesteren van ons erfgoed.

Uit ons verkiezingsprogramma 2018-2022:

Cittaslow

De PvdA vindt het essentieel dat de gemeente Midden-Delfland blijft werken aan haar Cittaslow-certificering.

Cittaslow gaat veel verder dan lokale producten, het beschermen van het landschap en het koesteren van ons erfgoed. Het deelt met de PvdA ook veel ideeën
op de gebieden zoals energie en milieu, infrastructuur, het leven in de kernen, landbouw, toerisme, cultuur, toegankelijkheid en het sociale domein. De PvdA ziet dan ook de kracht van dit internationale netwerk in de mogelijkheid van het elkaar inspireren en vernieuwen met behoud van het goede. De PvdA wil nu het accent leggen op de betrokkenheid van de inwoners, zodat

de meerwaarde van Cittaslow tot uiting komt.

CittaSlow

Ook uit ons verkiezingsprogramma 2018-2022:

Cittaslowpas

De omliggende gemeenten bieden een Rotterdampas, een Ooievaarspas of een Westlandpas aan. De PvdA ziet dat deze pas een hulpmiddel kan zijn om mensen te activeren en te motiveren om mee te doen in allerlei activiteiten. Voor ouderen kan het een stimulans zijn voor het doorbreken van eenzaamheid en thuisblijven. Ook hier geldt de slogan “iedereen doet mee”!

In combinatie met dit aanbod uit de regio ontwikkelt Midden-Delfland, in samenspel met de collega-gemeenten en ondernemersorganisaties, een Cittaslowpas. Inwoners krijgen met deze pas korting op diensten, activiteiten, producten en arrangementen binnen de Nederlandse Cittaslowgemeenten.

Johan Meijdam

Johan Meijdam

Johan Meijdam is commissielid voor PvdA Midden-Delfland. Hij woont met zijn gezin in Den Hoorn. Johan was al lang op lokaal en provinciaal niveau actief voor de PvdA. Sinds 2017 ondersteunt hij de fractie als commissielid in Midden-Delfland.

Meer over Johan Meijdam