Boerenbedrijven

De boerenbedrijven vormen het hart van ons open veenweidegebied. Boeren op verantwoorde, economisch rendabele manier, rekening houdend met dierenwelzijn.

Uit ons verkiezingsprogramma 2018-2022:

Boerenbedrijven

De boerenbedrijven vormen het hart van ons open veenweidegebied. Zij moeten in staat blijven hun werkzaamheden uit te voeren op een verantwoorde, economisch rendabele manier, met inachtneming van dierenwelzijn. De PvdA vindt dat de overheid moet zorgen dat de daarvoor benodigde infrastructuur, zoals de N468, op orde is. Waar nodig en mogelijk is, worden beperkte nevenactiviteiten (zoals scholing, zorg, of kleine kampeermogelijkheden) toegestaan.

Ellen Snethlage

Ellen Snethlage

Ellen Snethlage is de fractievoorzitter van PvdA Midden-Delfland. Zij woont met haar gezin in Den Hoorn. Met haar analytische kracht, verbindend vermogen, goede contacten met inwoners en haar humor draagt Ellen bij aan een sterke PvdA-fractie.

Meer over Ellen Snethlage