Autoverkeer

Voor duurzaam en veilig gebruik van de ruimte, is voor de PvdA een belangrijk punt om de dorpen autoluw en op een verantwoorde manier toegankelijk te maken.

Uit ons verkiezingsprogramma 2018-2022 over het autoverkeer in Midden-Delfland:

Autoverkeer

Vooral in Schipluiden, maar ook in het centrum van Den Hoorn, is het lastig om het dorp met de auto te verlaten. Zeker in geval van calamiteiten kan een dorp “op slot” zitten. De PvdA wil dat er zo nodig in overleg met buurgemeenten onderzocht wordt of er extra uitvalswegen uit de dorpen gemaakt kunnen worden. Een bijkomend voordeel is dat hierdoor de verkeersoverlast beter wordt gespreid.

Bij het zoeken naar een duurzaam en veilig gebruik van de ruimte, is voor de PvdA een belangrijk punt om de kernen autoluw en op een verantwoorde manier toegankelijk te maken.

Ellen Snethlage

Ellen Snethlage

Ellen Snethlage is de fractievoorzitter van PvdA Midden-Delfland. Zij woont met haar gezin in Den Hoorn. Met haar analytische kracht, verbindend vermogen, goede contacten met inwoners en haar humor draagt Ellen bij aan een sterke PvdA-fractie.

Meer over Ellen Snethlage